വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം

“ദിനേശൻ മൂപ്പനാവുകയാണ്. പകർന്നാട്ടം. ഒന്നിനിന്ന്  മറ്റൊന്നിലേക്ക്;പഴമയിൽനിന്ന് പുതുമയിലേക്ക്. നിയോഗത്തിന്റെ ബാധ്യത പകർത്തപ്പെടുകയാണ്. തീരാത്ത വൃഥകളുടെ വ്യർത്ഥത തുളുമ്പാൻ ഒരു ജന്മം കൂടി.
                  – വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം “

ചോച്ചേരികുന്നിനു കീഴെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഏഴാലിപ്പാടം.കുന്നിന്റെ ഉച്ചിയിൽ അമ്പല കോവിലിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന സുപ്രൻ തെയ്യം.പാടത്തിന്റെ നടുക്ക് ദെച്ചുവിന്റെ കിണർ.ഏഴാലിപ്പാടത്തെ ഓരോ ആത്മാക്കളുടെയും ചൂടും ചൂരും അറിഞ്ഞ മൂപ്പന്മാർ,പറഞ്ഞോടിക്കാവിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന ദേവത. ദിനേശൻ, ദെച്ചു, കുറുമ്പ, അങ്ങനെ ഒരുപിടി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ വായനയുടെ ഭ്രാന്തമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് വായനക്കാരെ നയിക്കുന്ന നോവലാണ്  വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം.

മിത്തുകളും, ഐതിഹ്യങ്ങളും, പഴങ്കഥകളും കോർത്തിണക്കി  നൂറ്റിപന്ത്രണ്ടു പേജുകളിലായി വിപിൻ‌ദാസ് നായർ  എന്ന  നവാഗത എഴുത്തുകാരൻ  ഒളിപ്പിച്ചു  വെച്ചിരിക്കുന്നത്  മാജിക്കൽ  റിയലിസത്തിന്റെ മായകാഴ്ചകളും  കഥാപാത്രങ്ങളുമാണ്. വിശ്വസിക്കാൻ  പ്രയാസമായ ഒരു കഥയെ അവിശ്വസനീയമായി വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക  എന്നത്  ശ്രമകരമായ  ഒരു ജോലിയാണ്.ആ  ജോലി  വിപിൻ‌ദാസ്   ഭംഗിയായി  നിർവഹിക്കുന്നു.

മരണത്തിന്റെയും, പകയുടെയും ഗന്ധം വായനക്കാരന് ചുറ്റും വാരിയെറിഞ്ഞു  ഞെട്ടിക്കുന്നതിൽ  നോവൽ  വിജയമാണ്.ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ  നിമിഷ നേരം  കൊണ്ട്  വന്ന് അതെ വേഗതയിൽ മാഞ്ഞു പോവുമ്പോൾ വായനക്കാരൻ ഭ്രമാത്കമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു.ദെച്ചുവിന്റെ മരണം നോവലിൽ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗമാണ്. മരണഗന്ധത്തിൽ  വീർപ്പുമുട്ടുന്ന ദിനേശന്റെ  രൂപം അവസാനം വരെ  വേട്ടയാടിയേക്കാം വായനക്കാരെ.

ഏറ്റവും  ആകർഷണീയമായി  അനുഭവപ്പെടുന്നത്  ഭാഷയും അവതരണ ശൈലിയുമാണ്. ആദ്യ വായനയിൽ ചില പ്രാദേശിക പദങ്ങളുടെ  അർഥം അറിയാത്തതിനാൽ   നിഘണ്ടു തപ്പേണ്ടി വന്നിരുന്നു.നോൺ ലീനിയർ നരേഷൻ ആയതിനാൽ  ആദ്യ വായനയിൽ തോന്നിയ കൺഫ്യൂഷൻ   രണ്ടാം വായനയിൽ തുടക്കത്തിലേ   നികത്താൻ  കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക്  അപരിചിതമായ ഒരു  പ്രാദേശിക  ഭാഷയും,ശൈലിയും  ആദ്യമായി  വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊരു  അപരിചിത്വം  തീർച്ചയായും   ഫീൽ  ചെയ്യും.വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം  വായിക്കാനെടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊരു  അനുഭവം ഉണ്ടാവും.അവതരണത്തോടും ഭാഷയോടും  പതിയെ  ഇഴുകിചേർന്ന്  കഴിഞ്ഞാൽ  ഒറ്റ ഫ്ലോയിൽ  വായിച്ചു തീർക്കാവുന്നതേയുള്ളു ഈ ചെറിയ നോവൽ .എഴുത്തുകാരന്റെ  ആദ്യ നോവലിന്റെ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാം.അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ  വ്യത്യസ്തമായ വായനാ അനുഭവമാകും   വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം.

വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം
Author        :  വിപിൻ‌ദാസ് നായർ
Publisher   :  കൈരളി ബുക്സ്
Price          : 120/-

©Geo George

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s